גוסטב לנדאואר קריאה לסוציאליזם

( קטעים - המתרגם : י ' גורן ) נוסח עברי של הספר יצא לאור בתשי"א בהוצאת "עם עובז ' , * בתרגומו של ישראל כהן , ואנו בחרנו לתרגם מחדש קטעים נבחרים מתוכו . התרגום נעשה על פי המהדורה השנייה של הספר שפורסמה בשלהי מלחמת העולם הראשונה . לנדאואר קיווה אז לשינוי אצל הבולשביקים - תקוות שלא התגשמו . התרגום הראשון של הספר לעברית כבד ורחוק מסגנונו העשיר של לנדאואר . הקטעים שתרגמנו מחדש אינם מוסרים את מלוא התוכן של הספר או תמצית ממנו , אלא רק את אותם רעיונות והלכי רוח שהאקטואליות שלהם לא פגה . כן בחרנו לתרגם אך חלק קטן מתוך דברי הפולמוס של לנדאואר נגד מרקס והמרקסיזם . לשונו הגרמנית של לנדאואר עשירה ביותר ורבת גוונים , ותרגום מדויק ומלא של הדברים היה מקשה על הקורא . בחרנו על כן בכמה מקומות לפשט ולקצר מעט , מבלי לסמן זאת . אם אמת הדבר , ולפי כמה ידיעות ובהתאם לייחולינו ותקוותנו אכן גברו הבולשביקים הרוסים על הדוקטרינריות התיאורטית ודלות המעשה , וכי רוח הפדרציה והחירות גברה על הריכוזיות ועל הארגון הצבאי פרולטארי , והפרולטאר התעשייתי מקצוען המוות נוצח מכוח רוחו של המוז ' יק הרוסי , רוח טולסטוי ורוחניות הא...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית