גוסטב לנדאואר מבוא

ספר זה מוקדש כולו לגוסטב לנדאואר , החשוב והידוע בין האנרכיסטים שפעלו בגרמניה בסוף המאה הי"ט וראשית המאה הכי . בעיני לנדאואר , שראה עצמו סוציאליסט לוחם כל חייו , היה האנרכיזם אך כינוי לסוציאליזם עקבי , תנועה הרואה בשאיפה לחופש האדם את תוכנה העיקרי והמכוון . בדיונים עיוניים יותר העדיף על כן לנדאואר לדבר על סוציאליזם ליברטארי . המחלוקת בין הסוציאליזם נוסח מרקס , שבו דגלו המפלגות הסוציאל דמוקרטיות , לבין הסוציאליזם הליברטארי נסבה מעיקרה על הדרך והאמצעים להשגת המטרה ולא על המטרה עצמה . לאמור : "כל הסוציאליסטים מבינים את המושג אנרכיזם כך : לכשתושג מטרת התנועה הפרולטרית - ביטול המעמדות , תיעלם סמכות המדינה , שנועדה לקיים מציאות של רוב גדול של יצרנים תחת עול מיעוט קטן של נצלנים , ואילו תפקידי המדינה ייהפכו לתפקידי מנהל פשוטים " . ( הניסוח הוא של מרקס ואנגלס , ב . (! 1872 פרודון , ( P-J Proudhon , 1865-1809 ) הראשון שראה באנרכיזם לא רק אידיאל חברתי אלא מגמה פוליטית מהפכנית , אף היה הראשון שהגדיר עצמו אנרכיסט ; בקונין , שהמחלוקת שלו עם מרקס העלתה על שרטון את האינטרנציונל הראשון , ( 1871-1864 ) ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית