תוכן העניינים

לנדאואר , האיש ופועלו : מבוא 9 גוסטב לנדאואר : קריאה לסוציאליזם 23 המרקסיזם 31 חיים זליגמן : לנדאואר ומייסטר אקהרדט 41 חיים זליגמז : בין לנדאואר וניטשה 54 חיים זליגמן : הרוח ( Dei Geist ) במחשבת גוסטב לנדאואר 65 גוסטב לנדאואר : מרטין בובר 82 נורברט אלטנהופר : מסורת כמהפכה : יהדותו "ההווה מתהווה " של גוסטב לנדאואר 89 קריסטוף קניפל : יהדות וסוציאליזם אצל גוסטב לנדאואר 121 אנרכיזם סוציאליסטי 122 ציונות תרבותית 125 התבוללות 127 " לאום" 129 סוציאליזם נבואי 130 פיטר מרשאל : גוסטב לנדאואר - הוגה , לוחם , אנרכיסט 131 יעקב זנדבנק : לנדאואר הסוציאליסט ההומניסטי 139 גוסטב לנדאואר : מתוך יומן נעורים 153 1886-1884 חיים זליגמן : גוסטב לנדאואר והדוויג לחמן 157 חיים זליגמן : גוסטב לנדאואר היהודי 166 חיים זליגמן : לנדאואר - מיהזם , המפריד והמאחד 176 חיים זליגמן : גוסטב לנדאואר ותנועת הפועלים הארץ ישראלית ותנועות הנוער הקשורות אליה 192 גוסטב לנדאואר : המהפכה 207 חיים זליגמן : גוסטב לנדאואר והמהפכה הצרפתית 212 חיים זליגמן : גוסטב לנדאואר והתיאטרון 223 חיים זליגמן : גוסטב לנדאואר ושקספיר 238 חיים זליגמן...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית