גוסטב לנדאואר עליו ומשלו

חיים זליגמן , יעקב גורן גוסטב לנדאואר - עליו ומשלו גוסטב לנדאואר עליו ומשלו ערכו וכתבו ו חיים זליגמן ויעקב גורן יד טבנקין מרכז מחקרי , רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית Haim Seeligman and Jacob Goren Gustav Landauer His Writings and his Times עריכה / יעקב סתר © כל הזכויות שמורות ליד טבנקין דואר רמת אפעל 52960  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית