‭11551‬ דגניה א ‭- 1929‬ בית ילדים בדגניה א ‭- 1929‬ גג מ1רם לאוורור