המרחב החינוכי

" ליצור עולם חדש " שנות מלחמת העולם הראשונה היו שנים שמצוקת הילד בלטה בהן ביותר . גם נדודים , גם רעב והמון יתמות היתה בעולם . הפוגרומים של סוף המלחמה הותירו כ 150 , 000 ילדים יתומים . הפדגוגיה החדשה היתה צריכה להחליף הורות שנרצחה . הוקמו הרבה בתי יתומים שנשענו על אתוס שונה מהאתוס שהיה מקובל בחברות מסורתיות . הרבה פסיכולוגיה ופדגוגיה מתקדמת נוסו כמוצא אפשרי יחידי . גם בארץ הוקמו כך בתי ילדים ראשונים עוד לפני הקמת בתי הילדים בקיבוצים . בשנות ה , 20 התעסקו אדריכלים ומתכננים סובייטים ביצירת "חברה חדשה" שתקום במקום העולם הקפיטליסטי . המטרה העיקרית הייתה חיסולה של העיר הקפיטליסטית ויצירת מרקם אנושי שונה במקומה : עיירות , לא גדולות מ 15 , 000 תושבים , המשלבות חקלאות , תעשייה , מגורים ושירותים במכלול אחד , סוציאליסטי ושיתופי . גם חיסול התא המשפחתי עמד על הפרק ובמקומו הוצעה השתלבותו של כל פרט במכלול הקומונלי , כשהחינוך והטיפול בילדים ייעשה על ידי אותה קומונה . "' חלוקה זו הנחתה בעשור זה את המתכננים הקומוניסטים , שאכן הגישו הצעות לתכנון "בתי קומונה" ל 00 םו דיירים , שיהוו יחידה חברתית וכלכלי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות