11371 מנרה‭-_‬ מבני ‭n - ncc <sup>r </sup>aura rL -y, mn"a wrn‬ קו רינל-