שירותים משותפים - שלב ראשון בהקמת שירותים ברכבות המגורים