1191 תלפיות 1921 יישום של הפרוור המגונן בתכנון פרוור ירושלמי ואדריכל קאופמן!