1171 רמת דוד - החצר מתרחבת והופכת לקבוצה‭,"‬הפרדה ביו אזורי המחנה והמשק ןאדריכל‭,ד_‬אופמ1ו