מפתח האישים

חלק מהערכים המצוינים במפתח זה מופיעים מספר פעמים באותו עמוד . מעמודי ההערות מופיעים במפתח זה בעיקר השמות שקשורים במידע תוכני על האישים המנויים להלן ובדרך כלל לא השמות המופיעים במראי המקומות . אביבי , פנחס 149 אביגור ( מאירוב , ( שאול 562 אבידן , שמעון 89 86 אבן , אבא 703 513 486 302 283 אבן , דן 579 אבנרי , אורי 475 אברהמוביץ , ' אוריאל 720 476 471 אברהמי , אלי 735 732 528 אברמוביץ , ' זאב 591 אדן , אברהם ( ברן ) 580 אדנאואר , קונרד 670 644 337 262 אוטיץ , זאב 711 706 679 592 אולניק , משה 708 706 699 525 524 719 709 אולשן , יצחק 301 אוסטרובסקי , גרשון 562 אוסטרובסקי , מיכאל ( גבריאל ) 639 72 אופיר , עדי 724 אורן , מרדכי 118 117 116 96 אושרוביץ , שורה 575 562 אידלברג , מישה 588 אידלשטיין , שמואל 639 616 אייזנהואר , דווייט 260 141  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית