ביבליוגרפיה

א . פרסומים חד פעמיים של אדוה ) ע" נמצאים ביד טבנקין ) אחה , ( 1955 ) ע" מצע המפלגה לבחירות לכנסת השלישית . , ( 1956 ) , — דברים במועצת המפלגה השישית בפתח תקוה , ינואר . 1956 , ( 1958 ) , — הנחות לבירורים , חוברת , 'א לקראת ועידת תשי . 1958 ח" , ( 1959 ) , — מצע המפלגה לבחירות לכנסת הרביעית . , ( א / 1962 ) , — ציוני דרך , סיכומים , התקבלו בוועידת . 1958 , ( ב / 1962 ) , — בין ועידה לוועידה , תשי"ח תשכ"ב , החלטות המרכזים והמועצות , ( ג / 1962 ) , — החלטות ועידת תשכ . 1962 ב" , ( 1964 ) , — דברים במועצת המפלגה , פברואר . 1964 ב . חוברות בגנזי הארכיון , יד טבנקין , בעריכת זאב צור ( נמצאות ביד טבנקין ) גנזי ( 1980 ) חוברת ב' — מדריך לפרוטוקולים של ישיבות מזכירות הקבהמ" . 1955-1939 גנזי ( 1981 ) חוברת ג' - מדריך לפרוטוקולים של ועידות , מועצות וישיבות המרכז של הקבה . 1980-1923 מ" גנזי / 1982 ) א ) חוברת ה' — מדריך פרוטוקולים של מפלגת אחה"ע פוע"צ ועידות , מועצות , מרכזים , מזכירות , ועדה מדינית , הסיעה בכנסת . 1968-1954 — גנזי 1982 ) / ב ) חוברת ו' — מדריך לפרוטוקולים של ישיבות מזכירות הקבהמ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית