רשימת המרואיינים

( לפי סדר הא"ב ; מקום המגורים ותאריכי הראיונות מצוינים בסוגריים ) אורי אבנרי א"ת ) ; — ( 25 . 5 . 1998 עורך השבועון "העולם הזה" בשנים ; 1990-1949 קיים קשרים עם יגאל אלון בעיקר בתקופת מלחמת ששת הימים ולאחריה . אוריאל אברהמוביץ' ג"ר ) ; — ( 26 . 10 . 1999 יו"ר המחלקה לאיגוד מקצועי וחבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות ( מפא"י לשעבר ) בתקופת כהונתו של בן אהרון כמזכיר ההסתדרות . אלי אברהמי ( פלמחים ; — ( 28 . 12 . 1998 , 9 . 3 . 1993 חניך הצופים בשנות הארבעים ; פעיל באחה"ע במערכות בחירות בשנות החמישים ; כתב למרחב בשנות השישים ; מרכז הוועדה הפוליטית של הקבה"מ בשנים ;( 1981-1978 ) ( ראיון ראשון , תרשומת מהקלטה ; ראיון שני , תרשומת . ( שמואל אדלשטיין ( נתניה ; — ( 27 . 1 . 1997 פעיל מרכזי בסניף אחה"ע בנתניה ; פעיל מטעם אחה"ע בהסתדרות פועלי הבניין ; מזכיר ארצי של עובדי מפעל הבנייה של הקבה"מ בשנות השישים ( שיחה טלפונית . ( אריה אוחנה ( אמונים ; — ( 31 . 12 . 1996 מרכז מחלקת המושבים של אחה"ע מ 1959 ער אחרי הבחירות ; פעיל בהתנדבות לאחר הפסקת הפעילות הסדירה של המחלקה ( שיחה טלפונית ; תרשומת . ( זאב אוטי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית