נספח ב': ממלאי תפקידים באחה"ע

לוח : 1 חברי הכנסת והשרים של אחה"ע מהכנסת הראשונה עד העשירית בכנסת הראשונה עד החמישית לפי סדר ההופעה ברשימה , בכנסת השישית עד העשירית לפי סדר האב" ) לפי שנתוני הממשלה ועיתונות התקופה ) הכנסת הראשונה , 1951-1949 ) במסגרת מפ ( ם" . 1 יצחק טבנקין . 2 נחום ניר ( יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ) . 3 אהרון ציזלינג ( ועדות . הכנסת , חינוך ותרבות ; חוקה , חוק ומשפט ) . 4 ישראל גלילי . 5 ברל רפטור ( ועדת הכספים ) . 6 משה ארם ( ועדת הכלכלה ) . 7 חנה למדן ( ועדות : השירותים הציבוריים , העבודה ) . 8 ישראל בר יהודה ( ועדות : חוץ וביטחון , חוקה , חוק ומשפט ) . 9 יצחק בךאהרון ( ועדת הכנסת ) הכנסת השנייה , 1955-1951 ) במסגרת מפ"ם עד אוגוסט ( 1954 . 1 ישראל בר יהודה ( ועדות : הכנסת , חוקה חוק ומשפט ) . 2 אהרון ציזלינג ( ועדות : כספים , שירותים ציבוריים ) . 3 דוד ליבשיץ ( פרש בפברואר , 1952 ועדת הכלכלה ) . 4 משה ארם ( ועדות : תרבות וחינוך , פנים ) . 5 חנה למדן ( פרשה בפברואר , 1952 ) ועדת העבודה ) אחרי פילוג מפ ) ם" מאוגוסט 1954 עד יולי ( 1955 . 1 יצחק בךאהרון . 2 ישראל בר יהודה . 3 אהרון ציללינג ( פרש ממפ"ם...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית