נספח א': תוצאות בחירות והתפלגויות קולות

לוח : 1 הצבעה עבור אחה"ע פוע"צ בבחירות לוועידות ההסתדרות ולכנסת לפי מגזרים ומקומות יישוב , במספרים מוחלטים ובאחוזים מכלל הקולות הכשרים המקורות : תוצאות הבחירות לכנסת השלישית הרביעית והחמישית , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , סדרת פרסומים מיוחדים מס' 51 ( אוגוסט , ( 1956 מס' 111 ( יוני , ( 1961 מס' ;( 1964 ) 166 ספרי הוועידה השמינית והתשיעית של ההסתדרות ( הוצאת הוועד הפועל נספחי תוצאות הבחירות ;( יומני בן גוריון באב ) ג" ההצבעה בצה . 24 . 8 . 1961 , 11 . 12 . 1959 , 3 . 8 . 1955 , ( ל" הערות ללוח 1 . 1 לא כל המגזרים המופיעים בפרסומי הלמ"ס מופיעים בנספח זה . הושמטו איחוד הקבוצות והקיבוצים והקיבוץ הארצי , שמספר המצביעים לאחה"ע בהם היה קטן מאוד , וכן יישובים כפריים שונים , מוסדות חינוך וחוות , שזהותם אינה ברורה ומספר מצביעי אחה"ע בהם אינו גדול . כמו כן הושמטו כמה יישובים עירוניים ומושבות שאחה"ע קיבלה בהם פחות מ 40 קולות . . 2 היישובים העירוניים — ערים ומועצות מקומיות — הופרדו לוותיקים וחדשים , לפי שנת הייסוד — לפני או אחרי . 1948 ההנחה היא שביישובים החדשים התרכזו בעיקר עולים חדשים , ברובם מארצ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית