הערות

הערות לפתח דבר . 1 ראו "אל פועלי , " > xwy ~ 7 x מנשר ההופעה של התנועה לאחה"ע , ידיעות התנועה לאחה"ע , מ . 9 . 6 . 1944 , 1 ' 0 . 2 ראו 'הצהרת האיחוד , ' לאחדות העבודה מס' . 30 . 4 . 1946 , 92 . 3 ראו : ישי !( 1980 ) זית . ( 1991 ; 1993 ) . 4 ראו טבנקין . ( 1954 ) . 5 על הקמת המערך ראו פרקים ט"ו ט"ו . . 6 ראו . ( 1989 ) Chariot . 7 בנוסף לחלק התיאורטי עוסק חיבורו של פנביאנקו גם בניתוח קונקרטי של מבנה המפלגות המרכזיות בבריטניה , איטליה , גרמניה המערבית וצרפת . המפלגות האמריקניות והמפלגות בארצות הגוש הקומוניסטי לשעבר הן מטיפוסים שונים ואותן לא חקר פנביאנקו . . 8 המפלגה הקומוניסטית , המפלגות החרדיות ורשימות הנכבדים הערביות ( שאינן קיימות עוד ) ייצגו בשנות השישים טיפוסים שונים מבחינת המבנה וההתנהגות ממפלגות תנועת הפועלים , הימין הליברלי , המפלגה הדתית לאומית ואף מתנועת החירות . . 9 על המפד"ל כמפלגת "חגורת מגן" ראו פרידמן ( תשמ . ( ב" . 10 פרוטוקולי מזכירות אחה-ע"פוע"צ נכתבו ביד , כתמצית , במחברות . לא תמיר כתב היד קריא ולעתים חסרים בהם חלקים של הדיון וכן הסיכומים או ההחלטות . הוא הדין לגבי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית