פרק עשרים ושלושה מחלוצי ההגשמה למבשרי השקיעה

מהו מאזנם ההיסטורי של הקיבוץ המאוחד כגוף פוליטי ושל מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון 7 אילו היה בנמצא אותו שר היסטוריה שרבים נזקקים לו בבואם להעניק משמעות לתופעות היסטוריות , ואילו היה אותו שר מתברך באותה אירוניה שמייחסים להיסטוריה , היה ודאי אומר כי אותה תנועה שהייתה חוד החנית של הגשמת הציונות הסוציאליסטית ושל המאבק לכינון הריבונות היהודית בארץ ישראל בשנות השלושים והארבעים — הקיבוץ המאוחד , הייתה גם הראשונה לחיסול כוחה הפוליטי העצמאי ובכך גם למבשרת השקיעה ההיסטורית של תנועת העבודה הישראלית . המהלך שביקשו אנשי אחה"ע להוביל — איחוד מפלגות הפועלים במטרה להתחדש ולהגביר כוח פוליטי והגשמה חברתית — היה בפועל לנתיב המוביל אל הניוון האידיאולוגי ואל השקיעה הפוליטית המלאה . הקיבוץ המאוחד ומפלגת אחדות העבודה פועלי ציון חדלו להתקיים קודם כל מפני שזהותו הייחודית של הקיבוץ המאוחר , שממנה נגזרה גם זהותה של המפלגה , איבדה את רוב מאפייניה המקוריים בתקופת המדינה , בעיקר את היכולת לשלב אקטיביזם ציוני — התיישבותי , מדיני וביטחוני — עם רדיקליזם מעמדי , ולהיות כוח מתווה דרך ומוביל בתהליך הגשמת הציונות . הרדיק...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית