4. יצחק בן־אהרון — מזכיר הסתדרות לוחם ושנוי במחלוקת

בסוף 1969 נבחר בן אהרון כמועמד מפלגת העבודה לתפקיד מזכיר ההסתדרות . הנהגת מפא"י ביקשה למנות לתפקיד אישיות בעלת שיעור קומה אשר תעלה את קרנה של ההסתדרות בציבור ותחדש את אמון העובדים בה . מועמדות בן אהרון לא עלתה מטעם חטיבת אחה"ע לשעבר , אם כי גלילי היה מעורב ביוזמה ולחץ למינויו של בן אהרון . גולדה מאיר וספיר הסכימו למועמדות בן אהרון , למרות חששם מהשקפותיו החברתיות הרדיקליות שהיו מוכרות להם . כבר בנאומו בוועידת ההסתדרות ב , 1969 עוד לפני שנבחר , פרש בן אהרון יריעה רחבה של תפיסותיו ותכניותיו . הוא דרש יתר שוויון בנטל הביטחון בין הפועלים לבין שכבות אחרות ( בתקופת מלחמת ההתשה ) וגרס כי ארבע השנים הבאות "מוכרחות להיות שנים של מאבק סוציאלי וחברתי מתוח ביותר בחברה הישראלית . " כמו כן הציע מסלול בחירה כפול , מפלגתי וישיר , לוועידת ההסתדרות . המצב שבו כל מוסדות ההסתדרות מאוישים על ידי עסקנים מפלגתיים ואילו אנשי ועדי העובדים , תשתית הדמוקרטיה ההסתדרותית , מצויים מחוץ להם , נראה לבך אהרון בלתי נסבל ומקור עיקרי לניכור העובדים מההסתדרות . כמו כן הציע בן אהרון להנהיג רוטציה במוסדות ההסתדרות ומנגנוני...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית