1. הנהגה מצטמצמת ומתפצלת

הנהגת אחה"ע , שהייתה חבורה מלוכדת בשנות החמישים , עברה תהליך של התפצלות והצטמצמות בשנות השישים . שנמשך גם אחרי הקמת מפלגת העבודה . המעטה של תנועה אחת נשמר , אבל החבורה כבר לא הייתה קיימת כבעבר . אחרי הקמת מפלגת העבודה השתלבו השרים אלון , גלילי וכרמל בהנהגתה . גלילי המשיך בתפקידו כשר בלי תיק . אלון כיהן עד יוני 1968 בתפקיד שר העבודה , המשיך במפעל חקיקת העבודה ועסק באינטנסיביות בענייני חוץ וביטחון . ביוני 1968 מונה אלון לסגן ראש הממשלה ושר הקליטה והמשיך בתפקידו זה גם בתקופת כהונתה של גולדה מאיר כראש ממשלה . לאחר התפטרות שר החינוך ארן ב , 1970 ירש אותו אלון בתפקידו זה . מבחינתה של אחה"ע היה זה הישג גדול , שכן עד אז כיהנו במשרד זה , שנחשב לבעל השפעה מרובה על עיצוב החברה הישראלית , רק אנשי מפא"י . גבלבר היה , כאמור , מזכיר משנה מקובל ורב קשרים של מפלגת העבודה . וושצ'ינה המשיך בפעולתו כנציג הבכיר של החטיבה בוועדה המרכזת . כרמל המשיך לכהן כשר תחבורה עד לבחירות . 1969 הוא היה חבר הכנסת השביעית ( 1973-1969 ) והשמינית ( 1977-1973 ) והיה שותף , למרות שעזב 1 את קיבוצו , להתייעצויות ההנהגה הפוליטי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית