פרק עשרים בין שתי המלחמות (ג): הנהגה במבחנים ומאבקים: גלילי, אלון ובן־אהרון