3. שחיקת הפרופיל האידיאולוגי של אחה"ע

הפרופיל האידאולתי של אחה"ע המשיך להישחק בקצב מואץ אחרי האיחוד . מפלגת העבודה , בהנהגת אישי מפא"י לשעבר , שמה את הדגש על גיוס הון , בעיקר מחו"ל , ועל יצירת תנאים טובים לרווחיותו , וניסתה לבלום ככל האפשר את תביעות השכר ותוספת היוקר שהתעוררו לאחר המלחמה . אחה"ע לשעבר לא העמידה התנגדות אפקטיבית בכנסת ובממשלה למגמות אלה . בלמרחב התפרסמו מאמרים ראשיים ומאמרים חתומים ברוח עמדותיה המסורתיות של אחה"ע . בכנסת ובמוסדות מפלגת העבודה והמערך המשיכו חלק מאנשי אחה"ע , כמו צור , ביבי וארם , להתבטא ברוח עמדותיה המסורתיות של אחה"ע . כל אלה היו ללא 42 השפעה מרובה על מדיניותה הכלכלית של הממשלה . מאבקיו של בן אהרון כמזכיר ההסתדרות למען השכירים עוררו הדים רבים בציבור והביאו להישגים מסוימים , אך הם לא נעשו בשמה של חטיבת אחה"ע וגם ללא קשר משמעותי עם אנשיה ( ראו פרק . ( 'כ העמדות המסורתיות של אחה"ע בענייני כלכלה וחברה לא זכו לייצוג נאות בממשלה , עקב התרכזות גלילי ואלון בענייני מדיניות 43 וביטחון ונטייתו של אלון לגישות "רוויזיוניסטיות" בתחום יחסי העבודה . כרמל היה שר תחבורה עד סוף 1969 ונקט בעמדות מסורתיות של אח...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית