2. יחסי אחה"ע עם החטיבות האחרות: ברית רופפת עם מפא"י, מאבקים עם רפ"י

חטיבות רפ"י ואחה"ע היו יריבות מוצהרות בעמדותיהן האידיאולוגיות והפוליטיות וגם במאבקן על עמדות ועל ההנהגה העתידה . רפ"י התנגדה למינויו של אלון כסגן ראש ממשלה ביוני 1968 ולאחר שהרוב הכריע נגרה הודיעו נציגיה כי לא ישתתפו 21 בישיבות הלשכה . אחה"ע תמכה חד משמעית בהקמת המערך עם מפ"ם ב . 1969 רפ"י התנגדה לו וביקשה לפרקו בגלל המתינות הרבה מרי של מפ"ם , לטעמה של רפ"י , בתחום המדיני ביטחוני , והיותה סוציאליסטית מדי בתחום הכלכלי חברתי . להבדלים המדיניים בין רפ"י לאחה"ע לא היה אז חלק משמעותי ביריבות ביניהן . שתי החטיבות היו מרוחקות זו מזו בתפיסות היסוד המדיניות שלהן ( ראו פרק י"ח ) אבל במציאות היום יומית הן מצאו את הדרך לחיות יחד על בסיס העשייה השוטפת וההימנעות מהכרעה מדינית . חטיבת מפא"י לא גיבשה יחס אחיד לשתי החטיבות הקטנות יותר . הנהגת מפא"י ואנשי ה"גוש" נטו לתמוך באחה"ע ולסייע לה במאבקי ייצוג שונים , בגלל הקירבה שנוצרה עוד בתקופת המערך מפא"י אחה"ע והמאבק המשותף נגד רפ"י ודיין . אחה"ע הייתה בעלת ברית נאמנה שניתן לשמור על נאמנותה במחיר לא גדול של 24 ייצוגה במוסדות השונים . מצד שני , היה במפא"י א...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית