פרק תשעה־עשר בין שתי המלחמות (ב): אחדות העבודה כחטיבה במפלגת העבודה

הקמתה של מפלגת העבודה כאיחוד משולש הביאה את אחדות העבודה לעמדות כוח והשפעה שלא היו לה כמפלגה קטנה ואידיאולוגית . אלון וגלילי הטביעו חותם עמוק על מדיניותה של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים . בן אהרון היה בסוף 1969 למזכיר ההסתדרות . לפעילים נפתחה הדרך , לכאורה , להגיע לעמדות שהיו חסומות בפניהם עד האיחוד . עם זאת , המציאות היום יומית במפלגת העבודה הייתה רצופה בעיות ומאבקים לאנשי אחה"ע , ברמה המקומית וברמה הארצית וגם לא חסרו בעיות פנים חטיבתיות , בקבה"מ ובקרב העירונים .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית