8. בין אלון לדיין: מחלוקת עניינית ויריבות פוליטית

מינוי דיין לשר הביטחון מספר ימים לפני פרוץ המלחמה והפופולריות הרבה שזכה לה לאחר הניצחון הניעו את אלון להבליט את עמדותיו וגישותיו העצמאיות בתחום המדיני והביטחוני . אלון ביקש להתייצב על הבמה הציבורית כמדינאי מרחיק ראות , המציב תכנית המשלבת ביטחון עם סיכוי לשלום , מול דיין המנהל את מדיניותו באופן אינטואיטיבי באמצעות החלטות אד הוק . את הפרגמטיזם קצר הטווח של דיין הציג אלון כפטליזם וביאוש מן השלום . * בתקופה הראשונה לאחר המלחמה לא תמך דיין בהתיישבות יהודית בגדה המערבית . עם הזמן פיתח תפיסה חלופית שגרסה שמירה על גב ההר כאזור החיוני לביטחון המדינה באמצעות הקמת חמישה " אגרופים" צבאיים התיישבותיים בתוואי זה , ופשרה פונקציונלית שתתבטא בהמשך השליטה הצבאית הישראלית על כל שטח הגרה המערבית . הפלסטינים , שיישארו אזרחי ירדן , יצביעו לפרלמנט הירדני וישתתפו בחיים הפוליטיים בירדן . בדרך זו יממשו את זהותם הלאומית . אלון וגלילי שללו את הפשרה הפונקציונלית והמשיכו לדגול בפשרה טריטוריאלית שפירושה הפרדה בין ריבונויות . הוויכוח בין מצדדי שני סוגי הפשרות הפך לוויכוח אידיאולוגי במפלגת העבודה בין מחנה דיין רפ"י מ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית