7. הזרם המרכזי בקבה"מ ובאחה"ע: (ב) עמדות גלילי

בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים היה ישראל גלילי דמות מפתח בקביעת מדיניות ישראל כלפי מדינות ערב ובשטחים המוחזקים . הוא היה יועץ קרוב ושותף מלא לקביעת המדיניות של אשכול וגולדה מאיר ויו"ר ועדת השרים לענייני התיישבות ממאי . 1970 הוא גם היה בעל הדעה המכרעת בתחום המדיני בקבה"מ . בנפשו ועל פי חינוכו היה גלילי איש ארץ ישראל השלמה בנוסח טבנקין והקבה"מ כפי שהתגבש בשנות השלושים . במועצת הקבה"מ , שבועיים לאחר המלחמה , דיבר גלילי על השטחים כעל "מקומות מהם גלינו במולדת , " "חבלי ps שאהבנו ונשאנו נפשנו להתיישב בהם , " "נופים שהפרידו וקרעו מאתנו . " התפיסה ההתיישבותית של הקבה"מ עמדה בבסיס גישתו המדינית . הקבה"מ הוביל את תהליך ההתיישבות בעבר והוא יכול וצריך להיות מובילו גם עתה . אין להטיל ספק בצדקתה המוסרית של ההתיישבות היהודית בא"י , בעבר ועתה . ההתיישבות היא התוכן הממלא את המסגרת המדינית והטריטוריה שנכבשה על ידי הצבא . אי התיישבות לא תקדם את השלום . עם זאת , צריך להביא בחשבון גורמים מדיניים ולהתיישב רק במסגרת האחריות הלאומית , לפי החלטות המוסדות המוסמכים בעיקר באזורים ריקים מערבים או בעלי אוכ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית