ה. ה"יונים" המוצהרות בקבה"מ

בקוטב השני , ה"יוני" של העמדות המדיניות בקבה"מ ובאחה"ע עמדו בן אהרון , חלק מאנשי פוע"צ שמאל ומספר לא גדול של פעילי אחה"ע והקבה"מ שהדגישו את הצורך להימנע משליטה על הפלסטינים ולחתור לשלום באמצעות החזרת שטחים " . בן אהרון הדגיש מיד לאחר המלחמה את חשיבות השיקולים המדיניים , את הצורך בשלום ובוויתורים טריטוריאליים ושלל את הגישות שרווחו בקבה"מ אשר המעיטו בערך השלום והממד המדיני של המאבק . שלום , לדעתו , הוא שווה ערך לשטח בהבטחת קיומה של ישראל . לא יהיה שלום אם ישראל תישאר על גבול הירדן . בן אהרון וחברים אחרים הדגישו את קיומה של הבעיה הדמוגרפית . לדעתם לא יהיה אפשר לשלוט בכוח לאורך ימים על מיליון ערבים ויותר . בכל הסדר מדיני לא יהיה אפשר להתעלם מהם . חדירת הפלסטינים לעבודות " שחורות" בשכר נמוך למשק הישראלי נראתה לבן אהרון כהכנסת הדגם הקולוניאליסטי למציאות הישראלית . לאחר זמן , משנבחר ב 1969 על ידי מפלגת העבודה לתפקיד מזכיר ההסתדרות , שמר בךאהרון על שקט יחסי בתחום הזה . התבטאות שלו שעוררה הרים רבים הייתה בישיבת מזכירות מפלגת העבודה ב 1 . 2 . 1973 כאשר אמר : "אין אני יודע אם מה שאנו מחזיקים בי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית