4. קבוצת טבנקין: למען א"י השלמה

מיד עם כיבוש השטחים התעורר טבנקין לפעילות נמרצת למען יישובם בקנה מידה גדול . עמדותיו של טבנקין כלפי השטחים ומכלול הבעיות של ישראל והעם היהודי אחרי מלחמת ששת הימים היו המשך ישיר של עמדותיו והשקפותיו בתחומים אלה בשנות השלושים והארבעים . ציונות קטסטרופלית , התנגדות נחרצת לכל חלוקה , קונסטרוקטיביזם , התיישבות כדרך המלך להגשמת הציונות ואוריינטציה על עצמנו . את הערבים בתחומי א"י לא הביא בחשבון בפרטנר למו"מ והסדר מדיני . גם בשנים שלפני מלחמת ששת הימים נשאר טבנקין נאמן לחזון ארץ ישראל השלמה , אבל לא הטיף לפתוח במלחמה על מנת לממשו . אם הערבים יפתחו במלחמה ניתן וצריך יהיה לממש את החזון . כל השנים ראה טבנקין את הארץ שבין הים למדבר ובין הלבנון לים סוף כישות אורגנית אחת שחלקיה תלויים זה בזה , ואם קוטעים אחד מהם , כל היתר ניזוקים . חלוקתה של הארץ היא דבר מלאכותי המעורר מלחמות . את מלחמת ששת הימים ותוצאותיה ראה טבנקין כאישור לתחזיתו זו . גבולות 1949 המלאכותיים והשרירותיים גרמו למלחמה ולכן יש לממש עתה את חזון א"י השלמה . אמנם החלק שממזרח לירדן כבר אבוד , אבל את א"י המערבית יש להשאיר כולה תחת שלטון יש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית