3. הקיבוץ המאוחד ואחדות העבודה לאחר הניצחון: התעוררות האקטיביזם והופעת חילוקי הדעות

הקבה"מ ואחה"ע היו שותפים לאופוריה הכללית ששררה בישראל אחרי הניצחון . ביטוי מובהק לה הייתה אמירתו של אלון כי מלחמת ששת הימים היא סיומה של מלחמת השחרור . למרות מינוי דיין לשר ביטחון , ראתה הנהגת אחה"ע את עצמה שוב במרכז ענייני הביטחון . הניצחון במלחמת ששת הימים , שהושג על ידי צה"ל לבדו — צה"ל שנבנה , אומן והופעל על ידי פיקוד בכיר שרובו יוצאי פלמ"ח לפי דוקטרינות דומות לאלה שפיתח אלון בספרו מסך של חול — נתפס כאישור לנכונות תפיסת ה"אוריינטציה על עצמנו" וניצחונה על פני תפיסות בן גוריון וממשיכיו בתחום הביטחוני , שגרסו הכרח בהישענות על מעצמה עולמית במקרה של מלחמה . הרמטכ"ל רבין , סגן הרמטכ"ל ברלב , שלושת אלופי הפיקודים — אלעזר ( צפון , ( נרקיס ( מרכז ) וגביש ( דרום ) — ורבים ממפקדי האוגדות והחטיבות במלחמת ששת הימים היו אנשי פלמ"ח לשעבר . תקיפת צה"ל בבוקר 5 . 6 . 1967 הייתה דוגמה מובהקת ל"מתקפת נגד מקדימה" מוצדקת ומוצלחת , שאותה גרס 5 אלון במקרה של היערכות ערבית למתקפה כוללת על ישראל . רוב הדוברים בכינוסי מוסדות הקבה"מ ואחה"ע לאחר המלחמה , ובראשם טבנקין , תפסו את המלחמה ותוצאותיה כאירוע מהפכני ב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית