פרק שמונה־עשר בין שתי המלחמות (א): אחדות העבודה והקיבוץ המאוחד בוויכוח על השטחים ועל המדיניות כלפי מדינות ערב