פרק שבעה־עשר אחדות העבודה־פועלי ציון בשנים 1968-1965: מערך, מיתון, מלחמה ואיחוד משולש

הממשלה החדשה , שהמערך מפא"י אחה"ע היה בה הכוח המרכזי , הוקמה בינואר . 1966 אחה"ע תלתה תקוות רבות בממשלה זו , שליכדה את כל הכוחות ה"קונסטרוקטיביים , " שבה אין נציגות ליריבי אשכול במפא"י וגח"ל נמצא 2 באופוזיציה . אבל כבר בתחילת דרכה נקלעה הממשלה למציאות קשה מבחינה כלכלית , ביטחונית מדינית ופוליטית . למרות הרוב המוצק שהיה לה בכנסת , לא היו חייה קלים . האופוזיציה של גח"ל ורפ"י , בייחוד של רפ"י , הייתה מיליטנטית וניסתה כל העת להוכיח לציבור כי הממשלה כושלת וכי אשכול , ראש הממשלה ושר הביטחון , הוא חלש והססן ואינו ראוי לכהן בתפקידו . הבעיה הקשה ביותר שעמדה בפני הממשלה שהונהגה על ידי המערך הזוגי הייתה המיתון שנתהווה בפעילות המשק הישראלי בשנת . 1966  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית