9. סיכום שני: מבט לעבר והצצה אל העתיד

הליכתה של מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון אל המערך הזוגי עם מפא"י היא תוצאה של מפגש בין התהליכים החברתיים והפוליטיים שהתחוללו בישראל של המחצית השנייה של שנות החמישים ותחילת שנות השישים , לבין המאפיינים הייחודיים של אחה"ע . מפ — ם" שבדומה לאחה"ע גם במרכזה עמדה תנועה קיבוצית , הקיבוץ הארצי , רגלה באידיאולוגיה חברתית רדיקלית ושאפה להחזרת ההגמוניה של החלוציות בחברה הישראלית — לא הושפעה באופן דומה באותה תקופה . אחדות תנועת הפועלים והשותפות בעשייה לא תפסו אצלה אז אותו מקום שתפסו באחה"ע , אולי מפני שמעולם לא השתייכה למפלגת הרוב והקיבוץ הארצי גיבש את עצמו מראשית דרכו כגוף נבדל שאינו שואף להתמזג בגופים חברתיים ופוליטיים אחרים . ההבדל בהתנהגות שתי המפלגות נעוץ בהיסטוריה ( המודל הגנטי ) השונה של שתיהן שעיצבה אותן כמפלגות שונות זו מזו ביכולתן להסתפק במה שנתן להן הבוחר . אחה"ע הייתה , קודם כל ובעיקר , הביטוי הפוליטי של הקיבוץ המאוחד , שצמח כתנועה דינמית המובילה את ההתפתחות החברתית והמדינית של היישוב היהודי בא"י באמצעות הגשמה חברתית בקנה מידה נרחב . כאשר הגשמה זו לא הייתה אפשרית עור , תירגמה הנהגת אחה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית