7. בחירות 1965: מערכה קשה, הישג למערך והרכבת הממשלה

לקראת הבחירות לכנסת השישית הציג המערך בפני הציבור מצע נרחב הכולל את כל תחומי החיים החשובים והציג בו את עצמו ככוח מנוסה , אך גם מתחדש , המסוגל לקדם את ישראל אל שנות השבעים . בתחום הביטחון הבטיח המערך המשך ההתעצמות והמודרניזציה של צה"ל , פיקוח אזרחי על מערכת הביטחון ומדיניות תגמול תקיפה כנגד פעולות חבלה שמקורן מעבר לגבול . מדיניות החוץ תמשיך לחתור להרחבת הקשרים עם כל מדינות העולם , תתמוך במדיניות ההפשרה הבין גושית ותשאף למידה גדולה יותר של הבנה עם הגוש הקומוניסטי . בתחום החברתי הבטיח המערך לצמצם את העוני ואת הפערים בין בני העדות השונות בהכנסה , השכלה , שיכון , תעסוקה , קידום בעבודה ותרבות במטרה לשלב את כולן ולמזגן "לאומה אחת . " בתחום החינוך , התרבות והמדע הבטיח המערך המשך פיתוח והרחבת מערכות ההשכלה לכל הגילאים מגיל הגן ועד האוניברסיטה , תיגבור החינוך הטכנולוגי תוך שמירת האיזון עם הלימודים ההומניסטיים , טיפוח המדע והטכנולוגיה על בסיס מחקר מקומי ויבוא של ידע . בתחום הכלכלה הבטיח המערך המשך מדיניות הצמיחה והתעסוקה המלאה בכל ענפי המשק תוך התקדמות לעצמאות כלכלית . יימשך העידור ללא אפליה של כ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית