4. סיום המו"מ והצעת יסודות המערך

ב 1 . 9 . 1964 סיכם הרוב בוועדת המו"מ של אחה — ע" גלילי , אלון , בן אהרון , בר יהודה , אלמוזלינו , וושצ'ינה — כי נוצר והולך בסיס למערך של תנועת הפועלים . בפועל היה ברור שמדובר במערך הזוגי מפא"י אחה"ע . המיעוט — טבנקין , צור וארם — גרס שלא נוצר בסיס למערך זוגי . ב 25 . 9 . 1964 קיבלה המזכירות ברוב של 16 נגד 3 החלטה הסומכת ידה על המלצת הרוב בוועדת המו"מ כי נוצר והולך בסיס למערך של מפלגות הפועלים והמלצה ברוח זו תובא למרכז אחה"ע במושבו 44 הקרוב . מרכז אחה"ע שהתכנס ב 19 . 11 . 1964 סיכם , לפי הצעת גלילי , לכנס את מועצת המפלגה במחצית הראשונה של דצמבר להחליט על כינון המערך הזוגי . אבל המו"מ התמשך ורק ב 4 . 2 . 1965 קבע המרכז ברוב , שנוצר בסיס לכינון המערך . לקראת סיום המו"מ הכינה ועדת המו"מ של מפא"י , על בסיס טיוטה שניסחו אשכול וגלילי , הצעה ליסודות המערך . על בסיס מסמך זה , שפורסם במלואו בדבר , ב , 4 . 2 . 1965 נערכו הדיונים המסכמים בשתי המפלגות . לאחר פתיחה שבה נימנו "משימות הדור" ברוח הקונסטרוקטיביזם המסורתי של תנועת הפועלים , צוינה המגמה להגיע לאחדות תנועת הפועלים וצוין הצורך לשמור ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית