2. המאבק בקבה"מ ובאחה"ע בין מחייבי המערך הזוגי לשולליו

המהלכים לקראת הקמת המערך הזוגי יצרו מתח ניכר בין מחייבי המערך ובין שולליו בשכבת הפעילים של הקבה"מ ובהנהגתו . לא היה חשש ממשי לפילוג , אבל היה חשש מפני הידרדרות ביחסים פנימיים שתוביל לקרע בין המחנות . בחלק העירוני של אחה"ע המתח היה מתון והרוב נטה למערך . בין חברי הקבה"מ הייתה מידה ניכרת של הסכמה עם מהלכי גלילי ואלון . המפלגה הייתה רחוקה מחיי היום יום שלהם ורובם כבר לא ראו חשיבות רבה בקיומה העצמאי . רבים גם חשבו שהקמת המערך תשחרר את הקבה"מ מהחובה לסייע למפלגה בתקופות בחירות 14 וביניהן . היו בין מחייבי המערך מי שנטו להציג את השוללים כאידיאולוגים תלושים מחיי המעשה , "קבוצת אפעל , " והיו בין השוללים מי שנטו להציג את המחייבים כחסלנים . טבנקין הציג את המו"מ על המערך כמהלך ארגוני שאינו מחזק את הגשמת דרכו ההתיישבותית והחברתית של הקבה"מ . מפא"י רוצה להיות רוב דרך בליעת המפלגות האחרות ובמו"מ המתנהל עתה יש משום המעטת ערכו ודמותו של הקבה"מ . דברים אלה , שבהם הציג טבנקין את מחייבי המערך הזוגי כחסלנים , פגעו בחלק מהם ולא סייעו לשיפור היחסים בקבהי'מ . החברות , אותה תכונה שהקבה"מ השתבח בה שנים רבות , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית