1. המו"מ בין אחה"ע למפא"י על המערך הזוגי

לאחר סירוב מפ"ם להצטרף לממשלה המליצו גלילי ושותפיו לדעה למוסדות אחה"ע להמשיך בשיחות עם מפא"י , כדי להגיע להסכם שיהיה פתוח גם למפ"ם . בפועל נפתחה הדרך למערך הזוגי . מצב זה העלה אל פני השטח את חילוקי הדעות בין מחייבי המערך הזוגי לבין שולליו . השוללים התנגדו למו"מ עם מפא"י בלבד וטענו כי אם מקיימים שיחות רק עמה , ממילא מובילים למערך זוגי . את הפסקת השיחות עם מפ"ם ראו שוללי המערך הזוגי בזמנית וקיוו להתחדשותן . הם גם טענו בשלבים הראשונים של המו"מ כי באחה"ע לא נפלה הכרעה על מערך זוגי 1 והאפשרות של מערך משולש היא היחידה הקיימת . מחייבי המערך הזוגי חזרו על סירובם להתנות את הקמת המערך בהצטרפות מפ"ם . סירוב מפ"ם להצטרף לקואליציה שמט את הקרקע מתחת רגלי המתנגדים למערך הזוגי . הקו של גלילי — שידע שמערך משולש אינו עומד על הפרק , אבל המשיך לדבוק בו תוך הכשרת 2 הדרך למערך זוגי — זכה למרב התמיכה , והשיחות עם מפא"י נמשכו . לאחר שנים של פיתוח כלכלי מואץ שהיה מלווה בשינויים מבניים וערכיים שתוארו לעיל , הופיעו במפא"י הרהורים ביקורתיים על התוצאות החברתיות של בניית המשק על ידי ביורוקרטיה ממשלתית והסתדרותית וי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית