2. השלב הראשון בדרך אל המערך: המאמץ לצירוף מפ"ם לקואליציה

בשנתיים שעברו מפרסום מאמרו של בן אהרון ועד להחלטת מועצת אחה"ע על הקמת המערך הזוגי עם מפא ) י" מארס ( 1965 נערכו באחה"ע ובקבה"מ דיונים רבים בפורומים שונים — מזכירויות , מרכזים , מועצות , אסיפות של קיבוצים , כנסים וימי עיון . הם הוקדשו לשאלה האם לפתוח במו"מ עם מפא"י ומפ"ם ומהן המגמות הרצויות והאפשריות בסוגיית היערכותה הפוליטית של תנועת הפועלים . בדיונים נשמעו התלבטויות , תהיות והערכות מצב פוליטיות וחברתיות והסתמנו גם חילוקי 6 הדעות . הדוברים בדיונים היו מאוחדים בהערכות המצב : התברגנות החברה הישראלית , מעבר ציבור הפועלים הוותיק ממעמד הפועלים למעמד הבינוני , התרופפות אחיזתם של ערכי תנועת הפועלים והחלוציות בכלל החברה , חולשתו של הקבה"מ כגורם התיישבותי וחברתי , כוחה המוגבל של אחה"ע במערכת הפוליטית וחוסר יכולתה להביא בכוחות עצמה למפנה של ממש בחברה הישראלית , הבקע במפא"י , סכנת עלייתה של חירות כאלטרנטיבה לתנועת הפועלים על כתפי שכבות המצוקה . הם נחלקו ביניהם באשר למסקנות המתחייבות מהערכות המצב . הובעו גם חששות לגורל הקבה"מ , האם יוכל לעמוד במתח של ויכוח פוליטי נוקב בלי להגיע לפילוג או להתפוררות...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית