פרק חמישה־עשר אל המערך (א): מאמרו של בן-אהרון והניסיונות לצירוף מפ"ם לממשלה ולמערך