4. אחה"ע כארגון פוליטי: טשטוש הזהות, שחיקת המוטיבציה והתגברות החולשה

שלב ההתהוות של אחה"ע היה קצר — מפילוג מפ"ם באוגוסט 1954 ועד לבחירות לכנסת השלישית ביולי — 1955 ועמד בסימן של התלהבות והתגייסות . שלב המיסוד שהחל לאחר מכן היה , כפי שהראיתי לעיל , לקוי במידה רבה ולא תרם לייצוב הישגי המפלגה , כפי שהראה הכישלון בבחירות לכנסת הרביעית ב . 1959 אם עד אז ניסתה אחה"ע לממש את האידיאולוגיה שלה ולהיות גורם עצמאי ומשמעותי בעיצוב המדיניות בכל התחומים , הרי מאז הכישלון הסתגלה אחה"ע לסביבות שבהן פעלה ומטרתה העיקרית הייתה הישרדות . את התקופה שלאחר מכן אפשר לראות כשלב הבשלות , שבו היסוד הכאריזמטי נחלש , הזהות מיטשטשת , המבוכה גוברת והאינטרסים ההישרדותיים של ההנהגה ופעיליה מתבלטים במקום האידיאולוגיה . האופציה ללכת לאופוזיציה והניסיון לייצג את מעמד הפועלים החדש מול המעמד הבינוני החדש לא באה בחשבון עבור אחה"ע , בעיקר עקב תפיסות היסוד שלה שהובילו לחיוב השותפות עם מפא"י כמעט בכל מחיר . 1 טשטוש הזהות וספקות לגבי יכולת ההשפעה והקיום העצמאי בעוד הנהגת אחה"ע פעילה במאבקים הפוליטיים הקשורים בפרשת לבון , לא השתפר מצבה של המפלגה ואולי אף הורע , בעיקר אחרי הקמת הממשלה ב . 1961 הש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית