3. התמתנות אידיאולוגית, פרוגרמטית ופוליטית

בתוך כמה שנים עברה אחה"ע תהליך של התמתנות ניכרת ברוב התחומים : כלכלה וחברה , חינוך , דת ומדינה והיחסים עם גרמניה . ממפלגה רדיקלית , המציבה אלטרנטיבה אידיאולוגית להוויה הישראלית וקוראת תיגר על מפא"י , הייתה אחה"ע , לאחר אכזבת הבחירות ב 1959 למפלגה המסתגלת למציאות החברתית והפוליטית . העמדות העקרוניות של אחה"ע נשארו כשהיו , אך ביטויין התמתן ופחתה הנכונות "לעלות על בריקדות" עבורן . מאבק חסר פשרות היה מוביל ללא ספק ליציאת אחה"ע מן הממשלה , או להוצאתה ממנה , צעד שמרבית ההנהגה והפעילים לא היו מוכנים לו . מצב זה גרם להנהגת אחה"ע לפעול בעיקר מאחורי הקלעים לשינוי מהלכים שעמדו בניגוד לעקרונותיה , אבל גם להשלים או להזדהות לעתים עם מהלכים שהביאוה במבוכה בפני פעילי המפלגה ובפני הציבור . בתחום הביטחון נשארה אחה"ע אקטיביסטית כבעבר , אך גברה נכונותה להביא בחשבון שיקולים מדיניים לגבי המידה והאופן של הפעלת כוח צבאי ולנקוט במהלכים מדיניים ודיפלומטיים לשם השגת רגיעה . הניסיונות לשמר הלכה למעשה את הרדיקליות של אחה"ע אחרי בחירות 1959 היו נחלת מיעוט מקרב הפעילים . בכמה הזדמנויות הם הציעו לעזוב את הממשלה , אך...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית