1. הנושא האנושי של אחה"ע: מחלוציות ואקטיביזם להתבססות כלכלית

שנות החמישים המאוחרות וראשית שנות השישים היו שנים של התייצבות המבנה החברתי שנוצר בתקופת העלייה ההמונית וקליטתה , שנים של "נורמליזציה , " של שינוי הרכבו של מעמד העובדים . המעמד הבינוני החדש שבא ברובו מקרב ציבור הפועלים הוותיק , התייצב וביסס את מעמדו , וגם מעמד העובדים החדש , ברובו ממוצא מזרחי , התייצב בשלבים הנמוכים של סולמות התעסוקה , ההשכלה וההכנסה . ערביי ישראל החלו עוד בעת קיומו של הממשל הצבאי לחדור במספרים גדלים והולכים לענפי הבניין , החקלאות והשירותים , ולעבודות פשוטות ונמוכות שכר שיהודים שהתבססו כלכלית לא רצו לעבוד בהם . גס חברי אחה"ע בקבה"מ ובערים השתתפו בתהליכי ההתבססות הכלכלית והמעמדית . הנהגת אחה"ע הייתה מודעת לתהליכים אלה , שעמדו בניגוד לפרוגרמה שלה , החלוצית והשוויונית , אבל תמונת המצב והאסטרטגיה הבסיסית 1 שלה לא השתנו . 1 הקבה"מ בשנות השישים : התבססות כלכלית ופסיביות פוליטית שנות השישים היו שנים של התבססות כלכלית וחברתית בקבה"מ . האוכלוסייה 2 גדלה ומצבם הדמוגרפי של רוב הקיבוצים הקטנים התייצב . המשק הקיבוצי התפתח והתייעל , אם כי המשיך לסבול מנטל ריבית ומחסור בהון השקעה והון...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית