פרק ארבעה־עשר שינויים פנימיים וציפייה למפנה

בתקופה שבין בחירות 1959 להתפטרותו הסופית של בן גוריון מראשות הממשלה ביוני 1963 עברה אדוה"ע כמה תמורות חשובות : התבססות כלכלית של הקבה'ימ וחברי אחה"ע העירונים , שינויי מעמד והשפעה של אישי ההנהגה ( בעיקר ירידת השפעתו של טבנקין , ( התמתנות המפלגה בתחום החברתי כלכלי ובתחומים נוספים , שחיקת המוטיבציה של הפעילים לקיים את אחה"ע כמפלגה עצמאית וירידת מידת ההשתתפות הפוליטית של הפעילים והחברים . תהליכים אלה נמשכו גם לאחר הקמת ממשלת אשכול ותחילת מהלך הקמתו של המערך החדש בשנים . 1964-1963  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית