5. סיכום

פרשת לבון יצרה הזדמנות פוליטית לאחה"ע לצאת מן המבוי הסתום שנקלעה אליו עקב כישלונה להשפיע על מדיניות הממשלה ולעצב את דמות החברה הישראלית , ועקב כישלונותיה בבחירות . העמידה לצד לבון ונגד בךגוריון , התפקיד שמילא למרחב בדיווחיו ופרשנותו על הפרשה , ותפקידה של אחה"ע ב"מועדון הארבע" ובהקמת הקואליציה לאחר הבחירות החזירו את אחה"ע למרכז הזירה הפוליטית . ההתקרבות הממשית בין הנהגת אחה"ע לבין ההנהגה הוותיקה של מפא"י החלה במהלך המו"מ על הקמת הקואליציה אחרי בחירות , 1961 אבל באותו שלב עדיין לא הסתמנו האפשרויות הפוליטיות להגיע להתחברות ארגונית עם מפא"י . התפטרותו הסופית של בךגוריון מראשות הממשלה ביוני 1963 וכניסתו של אשכול לתפקיד הסירו מכשול גדול מהדרך ל"מערך החדש" המקווה ויצרו תנאים שאיפשרו את מהלך ההתחברות , שנקודת ההתחלה שלו הייתה מאמרו הידוע של בן אהרון "עוז לתמורה בטרם פורענות" שהופיע בינואר 1963 ( ראו פרק . ( ו"ט מכשולים נוספים דחו את מימושו של מהלך המערך עד תחילת 1965 ( ראו פרק . ( ז"ט גם באחה"ע היו צריכות לחול תמורות בהנהגה ובשכבת הפעילים כדי שתתקבל בה הכרעה על מערך זוגי עם מפא . י"  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית