5. להיות או לא להיות: אחה"ע במבוי סתום

לאחר שנודעו תוצאות הבחירות ולמרות הפולמוס הנזעם , פנה בךגוריון לטבנקין במכתב גלוי מעל דפי למרחב . במכתב הציע בן גוריון לכנס ועידה של כל המפלגות והגופים הפועליים — מפא"י , מפ"ם , אחה"ע , העובד הציוני ( החלק הפועלי של המפלגה הפרוגרסיבית ) והפועל המזרחי — אשר תחליט על איחוד כולל של כל פועלי ישראל . לדבריו , יבטיח האיחוד את ההגמוניה הפועלית בעתיד ויאפשר להגשים את כל המטרות החלוציות שטבנקין והוא עצמו שואפים להגשימן עוד מימי העלייה השנייה . המשמעות הפוליטית של פנייה זו הייתה ברורה : היה ברור כי מפ"ם צפויה לדחות את ההצעה וכמוה גם העובד הציוני והפועל המזרחי , לכן לא הייתה ההזמנה אלא הצעה לאיחוד זוגי בין מפא"י לאחה"ע . במצב שבו מפא"י היא המפלגה המנצחת ואחה"ע היא מפלגה שהוכתה , וכאשר יחסי הכוחות ביניהן בכנסת הם שבעה לאחד , פירוש האיחוד הזוגי יהיה כניסתה של אחה"ע לתוך מפא"י ללא תנאים וללא יכולת לשמור על זהותה הייחודית . הנהגת אחה"ע הבינה זאת . בתשובתו , שפורסמה יחד עם מכתבו של בן גוריון , דחה טבנקין את הצעת בן גוריון והעלה הצעה חלופית להקים 'מסגרת' פדרטיבית של שלוש מפלגות הפועלים ; מסגרת זו תושתת...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית