2. כישלון בכנסת למרות האופטימיות

תוצאות הבחירות להסתדרות הישרו אווירה של אופטימיות מרובה בקרב הנהגת אחה"ע והפעילים לקראת הבחירות לכנסת שנועדו ל . 3 . 11 . 1959 הרוב צפו לה עלייה ניכרת . ההנהגה והפעילים הדחיקו ככל הנראה את תחושות אי הנחת מהשותפות הקואליציונית ומהמשברים הקודמים וגרסו כי שותפות אחה"ע בממשלה חיזקה את מעמדה הציבורי של אחה"ע כמפלגה המושרשת בציבור העובדים , אחראית , שותפה לעשייה ויחד עם זה אינה משלימה עם תופעות שליליות 6 ונאבקת לעקירתן ולכן ראויה לאמון הבוחר ולכוח מוגבר . הקולות שניתנו לאחה"ע בבחירות לוועידת ההסתדרות נחשבו כמובטחים ונתנו כ 10 מנדטים ( המודד למנדט היה כ 8000 קולות . ( התוספת שציפו לה , על בסיס התקדים של , 1955 הייתה אמורה לתת שניים שלושה מנדטים נוספים . עם זאת , בקרב ההנהגה הובעו גם חששות מפני יכולתו התכסיסית של בךגוריון לגרור את אחה"ע לוויכוח על עסקת הנשק ועל אופיה של אחה"ע כשותפה לממשלה — נושאים שהנהגת אחה"ע ידעה כי לבךגוריון היה בהם יתרון בדעת הקהל — והורגשה התלבטות במה להתמקד . אבל הרוב בקרב ההנהגה היה אופטימי והפגין את האופטימיות כלפי חוץ וכלפי 7 פנים כאחד . בראש הרשימה לכנסת עמד גליל...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית