1. הצלחה בהסתדרות

לבחירות לוועידת ההסתדרות התשיעית ( 17 . 5 . 1959 ) הלכה אחה"ע מתוך הכרה בעוצמתה הארגונית של מפא"י ושליטתה בהסתדרות , וחשש פן עמדותיה התובעות התגייסות חלוצית למשימות לאומיות ומעמדיות ירחיקו ממנה את שכבות הביניים וחלק מהפועלים , בעיקר אלה שהצטרפו להסתדרות בשנים האחרונות . במערכת הבחירות באה שוב לידי ביטוי הביקורת הקשה של אחה"ע על מפא"י כפי שהוצגה בפרקים הקודמים . אחה"ע הציגה את עצמה כנאמנת הפועלים וכמי שהביאה לכינון השותפות הפועלית בממשלה ואמרה כי חיזוק כוחה הוא ערובה להמשך השותפות . היא קראה לציבור הבוחרים להוריד את מפא"י ממעמד הבכורה שלה בהסתדרות , 1 כתנאי לכינון שותפות אמת בין מפא"י ליתר מפלגות הפועלים . מצבה הארגוני של 2 אחה"ע היה משופר לעומת העבר , אך לא ברמה של מפא"י ומפ . ם" בבחירות קיבלה אחה"ע כ 82 אלף קולות ועלתה ל . 17 % הייתה זו תוספת של כ 22 אלף קול לעומת הבחירות לוועידת ההסתדרות ב , 1955 וכ 12 אלף קול לעומת הבחירות לכנסת השלישית ( ראו נספח א' לוח . ( 1 וזאת למרות לחצים של מפא"י וליקרים 4 3 ארגוניים . מפא"י ירדה , אבל שמרה על רוב של כ . 55 % > הגורמים להישג היו בעיקרם פ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית