פרק שנים־עשר בחירות 1959: הצלחה בהסתדרות, כישלון בכנסת; אחה"ע במבוי סתום