7. מאזן השותפות

בראשית הדרך ראתה אחה"ע חיוב גדול בקואליציה שבה השתתפה וזקפה את הקמתה להופעתה מחדש כמפלגה עצמאית והצלחתה בבחירות לכנסת השלישית . אבל כבר לאחר שתי שנות שותפות בקואליציה שררה אי נחת ניכרת בקרב ההנהגה ושכבת הפעילים . בכניסתה לממשלה ביקשה אחה"ע להיות שותפה מלאה בעיצוב מדיניות החוץ והביטחון והמדיניות הכלכלית והחברתית . היא סברה שתוכל להחזיר את מפא"י למה שראתה כדרך הנכונה , לתקן את סטיותיה של מפא"י מדרכה ההיסטורית של תנועת הפועלים . הישגיה היו צנועים . שיתוף אחה"ע על ידי בן גוריון בהכנות למבצע סיני היה תופעה חד פעמית . בן גוריון שיתף בנושאי חוץ וביטחון רק את מי שהיה נחוץ לו לעניין מסוים וקבע עובדות לפי ראות עיניו . בצה"ל עצמו שררה אז פוליטיזציה לא מבוטלת , וקידומם של קצינים בכירים נשקל גם לאור השתייכותם או נטייתם המפלגתית . גם בתחום הכלכלי והחברתי פעלה מפא"י בדרך כלל לפי הקו שלה , ללא התייעצות עם שותפותיה משמאל ולעתים , 72 כדברי בן אהרון , גם תוך התערבות בענייני שני המשרדים של אחה"ע . בדיוני התקציב בכנסת היו דוברי אחה"ע משבחים בדרך כלל את פעולות הממשלה והישגיה , במיוחד את הישגי המשרדים של אח...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית