יוכבד בת־רחל (נואמת) ושושנה ארבלי בכנס יובל ליום האשה הבינלאומי 1960