פנחס לבון נואם בוועידת תשכ‭.(1962) ב"‬ במרכז: ברל רפטור