רות הקטין (נואמת) והטי באר, בכנס הפדרציה של נשי ישראל, 1961